Có 1 kết quả:

bù fēn xuān zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) well-matched
(2) equally matched