Có 1 kết quả:

bù fēn gāo xià

1/1

bù fēn gāo xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equally matched
(2) not much to distinguish who is stronger