Có 1 kết quả:

bù kān zhī lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) indisputable statement
(2) unalterable truth