Có 1 kết quả:

Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

British Columbia, Pacific province of Canada