Có 1 kết quả:

Bù liè diān Gē lún bǐ yà ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

British Columbia, Pacific province of Canada