Có 1 kết quả:

bù dào Cháng chéng fēi hǎo hàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal