Có 1 kết quả:

bù jiā

1/1

bù jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without
(2) not
(3) un-