Có 1 kết quả:

bù jiā niú nǎi

1/1

bù jiā niú nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without milk
(2) black (of tea, coffee etc)