Có 1 kết quả:

bù jiā lǐ cǎi

1/1

bù jiā lǐ cǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without giving due consideration
(2) to ignore
(3) to overlook