Có 1 kết quả:

bù dòng

1/1

bù dòng

giản thể

Từ điển phổ thông

bất động

Từ điển Trung-Anh

motionless