Có 1 kết quả:

bù dòng chǎn

1/1

bù dòng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) real estate
(2) immovable property
(3) immovables