Có 1 kết quả:

bù dòng diǎn

1/1

bù dòng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fixed point (of a map) (math.)