Có 1 kết quả:

bù láo wú huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

no pain, no gain (idiom)