Có 1 kết quả:

bù láo ér huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reap without sowing (idiom)