Có 1 kết quả:

bù shèng qí fán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be pestered beyond endurance