Có 1 kết quả:

bù shèng qí kǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to bear the pain (idiom)