Có 1 kết quả:

bù kuì

1/1

bù kuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) endlessly
(2) without ceasing

Một số bài thơ có sử dụng