Có 1 kết quả:

bù xié tiáo ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) uncoordinated
(2) disharmony