Có 1 kết quả:

bù shòu huān yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unwelcome