Có 1 kết quả:

bù kě fēn lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

inseparable