Có 1 kết quả:

bù kě shuò jí ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛˋ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

uncountable set (math.)