Có 1 kết quả:

bù kě duān ní

1/1

bù kě duān ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impossible to get even an outline (idiom)
(2) unfathomable
(3) not a clue