Có 1 kết quả:

bù kě quē shǎo

1/1

bù kě quē shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indispensable