Có 1 kết quả:

bù hé zuò

1/1

bù hé zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

noncooperation

Một số bài thơ có sử dụng