Có 1 kết quả:

bù hé fǎ

1/1

bù hé fǎ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hợp pháp, phi pháp

Từ điển Trung-Anh

illegal