Có 1 kết quả:

bù hé lǐ

1/1

bù hé lǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bất hợp lý, không hợp ly

Từ điển Trung-Anh

unreasonable