Có 1 kết quả:

bù jí lì

1/1

bù jí lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ominous