Có 1 kết quả:

bù míng yù

1/1

bù míng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disreputable
(2) disgraceful