Có 1 kết quả:

bù tǔ qì

1/1

bù tǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unaspirated