Có 1 kết quả:

bù tǔ qì ㄅㄨˋ ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unaspirated