Có 1 kết quả:

bù tīng mìng

1/1

bù tīng mìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to disobey