Có 1 kết quả:

Bù zhōu Shān

1/1

Bù zhōu Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buzhou Mountain, a mountain from Chinese legend

Một số bài thơ có sử dụng