Có 1 kết quả:

bù jiù jì wǎng

1/1

bù jiù jì wǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not censure sb for his past misdeeds
(2) overlook sb's past mistakes
(3) let bygones be bygones