Có 1 kết quả:

bù wèn jiù tīng bù dào jiǎ huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Don't ask and you won't be told any lies. (idiom)