Có 1 kết quả:

bù yuán tōng

1/1

bù yuán tōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inflexible
(2) unaccommodating