Có 1 kết quả:

bù zài zhuàng tài ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be out of form
(2) not to be oneself