Có 1 kết quả:

bù kān rù mù

1/1

bù kān rù mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unbearable to look at
(2) an eyesore