Có 1 kết quả:

bù kān rěn shòu

1/1

bù kān rěn shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unbearable