Có 1 kết quả:

bù kān shè xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) too horrible to contemplate
(2) unthinkable
(3) inconceivable