Có 1 kết quả:

bù wài hū

1/1

bù wài hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nothing else but