Có 1 kết quả:

bù dà lír

1/1

bù dà lír

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 不大離|不大离[bu4 da4 li2]