Có 1 kết quả:

bù hǎo shòu

1/1

bù hǎo shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unpleasant
(2) hard to take