Có 1 kết quả:

bù hǎo rě

1/1

bù hǎo rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be trifled with
(2) not to be pushed around
(3) stand no nonsense