Có 1 kết quả:

bù miào

1/1

bù miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a turn of events) not too encouraging
(2) far from good
(3) anything but reassuring