Có 1 kết quả:

bù tuǒ xié

1/1

bù tuǒ xié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uncompromising