Có 1 kết quả:

bù tuǒ xié ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

uncompromising