Có 1 kết quả:

bù ān hǎo xīn

1/1

bù ān hǎo xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have bad intentions