Có 1 kết quả:

bù wán shàn

1/1

bù wán shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperfect