Có 1 kết quả:

bù dìng xíng

1/1

bù dìng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indeterminate form