Có 1 kết quả:

bù dìng jī fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

indefinite integral (math.)