Có 1 kết quả:

bù dìng cí ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

infinitive