Có 1 kết quả:

bù dìng cí

1/1

bù dìng cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

infinitive